Giá dịch vụ nha khoa tổng quát

Bảng giá dịch vụ nha khoa tổng quát: dịch vụ lấy cao răng, điều trị viêm nha chu, nhổ răng, gắn đá, ... của Nha khoa Quốc tế.

 

DỊCH VỤ LẤY CAO RĂNG - VIÊM LỢI - VIÊM NHA CHU

GÓI DỊCH VỤĐƠN VỊĐƠN GIÁ
Lấy cao răng bằng máy siêu âm độ 1,2Trọn gói100.000
Lấy cao răng bằng máy siêu âm độ  3,4Trọn gói200.000
Viêm lợi - viêm nha chu cấp 2 hàmTrọn gói1.000.000

 

DỊCH VỤ HÀN RĂNG (TRÁM RĂNG): 1 - 2 LẦN

GÓI DỊCH VỤĐƠN VỊĐƠN GIÁ
Trẻ em: Răng cửalần100.000
Trẻ em: Răng hàmlần100.000
Người lớn: Hàn xoang thông thườnglần150.000
Người lớn: Hàn cổ răng ê buốtlần250.000

 

DỊCH VỤ HÀN RĂNG  (TRÁM RĂNG) THẨM MỸ

GÓI DỊCH VỤĐƠN VỊĐƠN GIÁ
Hàn kẽ răng thẩm mỹlần300.000
Hàn phủ men rănglần400.000

 

DỊCH VU NỘI NHA: 3 - 4 LẦN

GÓI DỊCH VỤĐƠN VỊĐƠN GIÁ
Trẻ em: Răng cửalần400.000 
Trẻ em: Răng hàmlần400.000 
Người lớn: Răng cửalần700.000
Người lớn: Răng hàmlần700.000

 

DỊCH VU NHỔ RĂNG SỮA

GÓI DỊCH VỤĐƠN VỊĐƠN GIÁ
Nhổ răng sữa bôi têlần30.000 
Nhổ răng sữa tiêm têlần50.000 
Nhổ răng ngầmlần1.000.000 - 3.000.000


DỊCH VU NHỔ RĂNG VĨNH VIỄN

GÓI DỊCH VỤĐƠN VỊĐƠN GIÁ
Răng hàmlần200.000 - 500.000
Răng 8 hàm trênlần1.000.000
Răng 8 hàm dướilần2.000.000
Răng 8 dưới ngầmlần1.000.000 - 3.000.000
Răng 8 trên ngầmlần1.000.000 - 3.000.000

 

DỊCH VỤ GẮN ĐÁ THẨM MỸ

GÓI DỊCH VỤĐƠN VỊĐƠN GIÁ
Gắn đá ( Không BH viên đá)viên500.000