Giá dịch vụ làm răng giả

Bảng giá các dịch vụ làm răng giả của Nha khoa Quốc tế, khách hàng có thể tham khảo trực tiếp.

 

DỊCH VỤ THÁO LẮP NHỰA CỨNG

GÓI DỊCH VỤĐƠN VỊĐƠN GIÁ
Răng đầu tiênrăng500.000
Mỗi răng tiếp theorăng100.000
Tháo/lắp nguyên hàmlần3.000.000
Tháo/lắp nguyên hàm phức tạplần5.000.000

 

DỊCH VỤ HÀM KHUNG

GÓI DỊCH VỤĐƠN VỊĐƠN GIÁ
Hàm khung nguyên hàmhàm3.000.000
Mỗi răng thêmrăng50.000

 

DỊCH VỤ THÁO LẮP CAO CẤP

GÓI DỊCH VỤĐƠN VỊĐƠN GIÁ
Nhựa dẻo Biosoft1 hàm5.000.000
Nhựa dẻo Biosoft2 hàm9.000.000
Nhựa cứng đệm cao su1 hàm4.500.000
Nhựa cứng đệm cao su2 hàm8.000.000

 

RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH

GÓI DỊCH VỤĐƠN VỊĐƠN GIÁ
Sứ thường (BH 2 năm)Răng1.000.000
Titan (BH 3 năm)Răng2.000.000
Ziconia (BH 7 năm)Răng4.000.000
Cercon, Nacera (BH 10 năm)Răng5.000.000
Emax (BH 15 năm)Răng7.000.000

CẤY IMPLANT

GÓI DỊCH VỤĐƠN VỊĐƠN GIÁ
Nâng xoang, ghép xương 1 răng5.000.000
Chốt Mỹ (BH răng sứ 20 năm)1 răng25.000.000
Chốt Hàn Quốc (BH răng sứ 10 năm) 1 răng15.000.000
Chốt Đức (BH răng sứ 15 năm)1 răng20.000.000